Twoja prezentacja zostanie uruchomiona w trybie pełnoekranowym.

Prezentacjaproduktowa

Najwyższe domy...
najbardziej wytrzymałe mury...
najdłuższe mosty...

To efekt pracy wielu ekspertów wykorzystujących najlepsze dostępne materiały oraz technikę doskonaloną przez lata. Tak właśnie działa postęp. Jest wpisany w tożsamość Trzuskawicy. Możemy być dumni, że jesteśmy jego częścią.

Wspieramy kluczowe sektory przemysłu w dynamicznym rozwoju. Napędzamy je do działania. Jesteśmy liderem na rynku krajowym w wydobyciu kamienia wapiennego i w produkcji wapna. Nasze produkty wykorzystywane są w projektach budowlanych, ochronie środowiska, rolnictwie, przemyśle oraz drogownictwie.

Umożliwiamy tworzenie rzeczy wielkich.

Napędzamy postęp.

Sprawdźnasze
produkty

wybierz produkt z koła,
aby poznać szczegóły

Poznajsektory

Przemysł

Budownictwo inżynieryjne

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Budownictwo

Przemysł

Przemysł

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że sektor przemysłowy ma niebagatelne znaczenie dla naszej gospodarki.

Przemysł to przecież choćby m.in. wytwarzanie stali, szkła, papieru czy wszelkiego rodzaju produktów chemicznych. Bez stali nie byłoby budownictwa, bez szkła – opakowań, bez papieru – środków higieny, a bez chemii – środków kosmetycznych i farmaceutycznych. To oczywiście nie wszystko – można tak wymieniać jeszcze długo.

Za całą tą listą produktów stoi surowiec, który dzięki swoim właściwościom może być z powodzeniem wykorzystywany w ich wytworzeniu.

Mowa oczywiście o wapnie i jego różnych postaciach. Wapno palone mielone, wapno palone w bryłach, wapno hydratyzowane, mączki wapienne oraz kamień wapienny od lat znajdują szereg zastosowań w przemyśle i cieszą się popularnością ze względu na swoje liczne zalety.

  Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

 • Wapno palone mielone,
 • Wapno palone gaszone (hydratyzowane),
 • Wapno palone w bryłach,
 • Mączkę wapienną,
 • Kamień wapienny.

Szczegółowe informacje znajdziesz w katalogu firmowym firmy Trzuskawica

Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

Dla współczesnego budownictwa inżynieryjnego nie ma kompromisów w zakresie jakości.

To wymagający segment rynku, stawiający przed wykonawcami coraz większe wyzwania w zakresie terminowości, optymalizacji kosztów oraz jakości robót i stosowanych surowców. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa jakościowego przekładającego się na właściwości użytkowe obiektu.

Idealnym rozwiązaniem dla tego sektora są produkowane w Trzuskawica S.A. kruszywa bazaltowe oraz wapienie dewońskie. Produkcja odbywa się w Zakładzie w Sitkówce koło Kielc, gdzie znajduje się złoże wapieni dewońskich oraz w Kopalni bazaltu „Targowica” koło Wrocławia. Zakłady zapewniają wydobycie na poziomie ok. 5 mln ton rocznie. Dzięki unikatowości złóż nasze produkty cieszą się popularnością w wielu segmentach rynku, ale najważniejsze zastosowanie znajdują w budownictwie ogólnym oraz w najbardziej wymagających inwestycjach budownictwa inżynieryjnego.

164 500 km

rocznie przyjeżdżają nasze produkty drogą kolejową

1 500 ton

produkowanego kamienia co godzinę

4 700 000 km

rocznie przejeżdżają nasze produkty transportem drogowym

Zastosowania

Strongbet. Beton i prefabrykacja w budownictwie inżynieryjnym

Strongbet kruszywa do produkcji betonu i elementów prefabrykowanych. Nasz flagowy produkt Strongbet Horizon to idealny surowiec do wytwarzania betonów wysokiej wytrzymałości, spełniający bardzo restrykcyjne parametry jakościowe. Stosowany jest m.in. w budowie nawierzchni betonowych, mostów, tuneli, estakad czy produkcji wielkogabarytowych elementów prefabrykacji ciężkiej. Strongbet Horizon dzięki wysokim parametrom mechanicznym oraz bardzo dobrej mrozoodporności (również w środowisku agresywnym – NaCl) zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów.

Kruszywo wypełniające wapienne (mączka wapienna) stosowane w technologii betonów samozagęszczalnych znacznie poprawia reologię mieszanki betonowej. Z kolei w technologii betonów architektonicznych wpływa na jakość wykończenia, zmniejszając liczbę porów, a dzięki jasnej barwie ułatwia barwienie betonu w masie. Mączka wapienna dzięki poprawie właściwości użytkowych, reologicznych i estetycznych betonów zyskała na popularności również jako alternatywa dla popiołów lotnych.

Stoneway. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Unikatowość właściwości naszych złóż wapieni dewońskich oraz bazaltowych pozwala na kompleksowe podejście do inwestycji drogowych.

Stoneway Asphalt kruszywa posiadają wysokie parametry fizykochemiczne i mechaniczne, dzięki czemu mogą byćstosowane w najwyższych kategoriach ruchu KR5-KR6. Stałość składu ziarnowego daje gwarancję stabilności prowadzenia procesu produkcyjnego mieszanek mineralnoasfaltowych, zaś proces technologiczny płukania pozwala na produkcję kruszyw o bardzo dużej czystości i niskiej zawartości pyłów.

Wypełniacz dodany (mączki wapienne) będący produktem mielenia kamienia wapiennego, pełni funkcję wypełniacza, znacznie wpływając na uzyskanie korzystnych właściwości użytkowych. Dzięki zasadowemu ph tworzą doskonałe powinowactwo z asfaltem, podwyższając znacznie spójność w mieszankach mineralno–asfaltowych.

Stoneway Mix kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie mieszaneki do warstw podłoża ulepszonego oraz podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Specjalnie opracowane receptury naszych rozwiązań Stoneway Mix znajdują zastosowanie w każdej warstwie nawierzchni zarówno podłoża ulepszonego, jak i podbudowy (niezwiązanej – stabilizowanej mechanicznie lub związanej cementem) we wszystkich kategoriach dróg. Kruszywa Stoneway Mix wykorzystywane są również w podbudowach – zarówno niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie, jak i w mieszankach związanych cementem.

Clavical. Roboty ziemne – stabilizacja gruntu

Clavical to linia produktów bazująca na wapnie palonym. Jest odpowiedzią na potrzeby pierwszego etapu inwestycji w zakresie robót ziemnych, tam gdzie Wykonawca ma do czynienia z gruntami zbyt wilgotnymi, niemożliwymi do urobienia. Rozwiązania są dedykowane zarówno gruntom spoistym (gliny, iły), gdzie doskonale sprawdzi się wapno polane Clavical Pure, jak również gruntom niespoistym (piaski, pospółki), gdzie polecamy spoiwo Clavical Plus na bazie wapna palonego oraz dodatków mineralnych o właściwościach wiążących.

Dlaczego produkty z Trzuskawicy?

Nie trzeba się już zastanawiać, jakie konkretnie kruszywo najlepiej sprawdzi się np. do budowy mostu, ponieważ zrobili to już wcześniej nasi eksperci, którzy po dogłębnych analizach stworzyli dedykowane kategorie produktów. Dzięki temu Klient nie tylko ma pewność, że dostanie najlepiej dopasowany produkt, ale jednocześnie zaoszczędzi swój czas. Wybór kruszywa do budowy dróg oraz inżynierii lądowej i budownictwa jeszcze nigdy nie były tak proste!

Tworząc ofertę, stawiamy na specjalizację i dedykowane linie produktowe opracowane na bazie naszych surowców.

  Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

 • Kruszywa wapienne dewońskie,
 • Kruszywa bazaltowe,
 • Kruszywa bazaltowo-tufowe,
 • Wapno palone do stabilizacji gruntu,
 • Wypełniacz dodany (mączka wapienna),
 • Kruszywo wypełniające do betonu,
 • Spoiwa drogowe.

  System Zakładowej Kontroli Produkcji daje gwarancję utrzymania powtarzalnej jakości kruszyw, jednocześnie spełniając ściśle wyspecyfikowane parametry norm europejskich m.in:

 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania.

Szczegółowe informacje znajdziesz w katalogu firmowym firmy Trzuskawica

Środowisko

Ochrona środowiska

Współczesny świat zmaga się z coraz poważniejszymi wyzwaniami w obszarze ekologii.

Na szczęście w społeczeństwie wzrasta świadomość tego, jak ważna jest troska o naturalne środowisko. Przecież bez wody pitnej i czystego powietrza nie bylibyśmy w stanie funkcjonować.

W działaniach na rzecz ochrony środowiska z pomocą przychodzą produkty wapiennicze, które są coraz częściej wykorzystywane również do tego celu. Nie bez powodu – mają one liczne zastosowania, a dzięki ich zaletom można osiągać bardzo dobre efekty.

Co niezwykle istotne, wykorzystanie produktów wapienniczych do działań na rzecz ochrony środowiska jest nie tylko jedną z najskuteczniejszych metod, ale też najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym.

  Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

 • Wapno palone,
 • Wapno w bryłach,
 • Wapno gaszone,
 • Mączkę wapienną.

Szczegółowe informacje znajdziesz w katalogu firmowym firmy Trzuskawica

Rolnictwo

Rolnictwo

Produkty wapiennicze mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju rolnictwa – zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i hodowlę zwierząt.

Uzyskanie dobrych i wysokich plonów zależy od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest odpowiednie dbanie o glebę. Tutaj kluczowy jest właśnie proces wapnowania, dzięki któremu wpływa się na żyzność i urodzajność gleby.

Jednocześnie produkty wapiennicze znajdują zastosowanie w hodowli zwierząt – na przykład jako składnik pasz. Wspomagają też proces sanityzacji i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt.

Bez wapna trudno również wyobrazić sobie sadownictwo, leśnictwo czy ogrodnictwo. Ten naturalny surowiec od dawna idealnie współgra z sektorami bliskimi naturze. Trzeba tylko wiedzieć, jaki produkt wybrać, i jak efektywnie go wykorzystywać.

  Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

 • Wapno nawozowe tlenkowe, jak i kredę pastewną oraz wapno hydratyzowane,
 • Nasz flagowy produkt dla rolnictwa, który jest dostępny w kilku odmianach – Agrobielik – od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Idealnie sprawdza się w nawożeniu wymagających gleb – cięższych i zbitych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w katalogu firmowym firmy Trzuskawica

Budownictwo

Budownictwo

Wapno zalicza się do najstarszych materiałów wiążących wykorzystywanych w budownictwie. Szacuje się, że historia stosowania wapna w zaprawach sięga tysięcy lat przed naszą erą. Wapno wykorzystywali m.in. starożytni Egipcjanie, Grecy czy Rzymianie.

W budownictwie stosowanie tradycyjnych rozwiązań cieszy się dużą popularnością, ponieważ to znak, że dany materiał został już przetestowany przez wiele pokoleń. Współczesne budownictwo chętnie sięga więc po sprawdzone rozwiązania.

Wapno, ze względu na swoje unikalne właściwości, ale też jednocześnie pewną uniwersalność, znalazło cały szereg zastosowań w budownictwie i jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowalnych na świecie.

  Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

 • wytwarzanie zapraw murarskich i tynkarskich.

Szczegółowe informacje znajdziesz w katalogu firmowym firmy Trzuskawica

Przemysł

Ferrolime

Poprawa wydajności, obniżenie kosztów obróbki, wysoka jakość. Wybierz Ferrolime, który udoskonala metody produkcji stali – jednego z najważniejszych produktów napędzających gospodarkę.

  Główne korzyści:

 • stosowany jako topnik w wytopie stali, powoduje usunięcie składników żużlonośnych;
 • pozwala obniżyć temperaturę wytopu;
 • obniża zawartość siarki w surowcach stali.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;
 • wapno palone w bryłach, którego głównym składnikiem jest tlenek wapnia. Produkt dostępny jest w różnych granulacjach;
 • kamień wapienny otrzymywany przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego.

  Zastosowanie:

 • neutralizacja ścieków i osadów.

Przemysł

Paperlime

Gazeta, tekturowe pudełko, chusteczki higieniczne – co je łączy? Wszystkie zawierają wapno, które jest niezastąpione w produkcji papieru i celulozy. Postaw na Paperlime i ciesz się najwyższą jakością produktów.

  Główne korzyści:

 • zapewnia odporność na rozdarcia i działanie wilgoci;
 • daje efekt naturalnej bieli i estetyczny wygląd;
 • pozwala na uzyskanie efektu gładkości.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach.

  Zastosowanie:

 • produkcja papieru i tektury.

Przemysł

Glasslime

Zapomnij o kruchym i delikatnym szkle i postaw na najwyższą jakość oraz ponadprzeciętną wytrzymałość. Z naszym produktem wytworzysz nie tylko szkło opakowaniowe, ale też budowalne czy samochodowe. Wybierz Glasslime – niech Twoje szkło błyszczy wśród konkurencji.

  Główne korzyści:

 • obniża temperaturę topienia piasku szklarskiego;
 • zapewnia połysk;
 • przyspiesza proces produkcji szkła.

  Surowiec:

 • mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

  Zastosowanie:

 • przemysł szklarski.

Przemysł

Alcalime

Lista zastosowań wapna w przemyśle chemicznym może być niemal tak długa jak lista pierwiastków chemicznych. Nawozy mineralne, karbid, tlenek propylenu czy tworzywa sztuczne – z Alcalime wyprodukujesz to wszystko szybko i efektywnie.

  Główne korzyści:

 • dostarcza najwyższą ilość wapna czynnego;
 • skuteczny w procesie produkcji karbidu;
 • dobry substytut sody kaustycznej;
 • wypełniacz do produkcji tworzyw sztucznych.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;
 • wapno palone w bryłach. Jego głównym składnikiem jest tlenek wapnia. Produkt dostępny jest w różnych granulacjach;
 • wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia;
 • mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

  Zastosowanie:

 • przemysł chemiczny, gumowy, kosmetyczny.

Budownictwo inżynieryjne

Clavical

Jeśli chcesz zoptymalizować koszty, przyspieszyć prace budowlane i osiągnąć spektakularny efekt, wybierz Clavical – gwarancję stabilności, bezpieczeństwa i wytrzymałości.

Pure

Clavical Pure – wapno palone do stabilizacji gruntów spoistych i przewilgoconych oraz osuszania terenów podmokłych.

Plus

Clavical Plus – spoiwo hydrauliczne HSD 12,5 i HSD 5 na bazie wapna palonego oraz dodatków mineralnych o właściwościach wiążących do gruntów niespoistych.

Jeśli chcesz zoptymalizować koszty, przyspieszyć prace budowlane, wybierz Clavical – gwarancję stabilności, bezpieczeństwa i wytrzymałości. Wysoka zawartość wapna wpływa długoterminowo na zmianę tekstury gruntu, poprawia jego nośność i orientację cząstek gruntów spoistych poprzez wymianę jonów, sprowadzając grunt ilasty/spoisty do postaci „uporządkowanej”, „sypkiej”.

  Główne korzyści:

 • szybkość – przyspieszenie prac stabilizacji gruntu poprzez synergiczny efekt osuszania podłoża,
 • stabilność – trwałe zwiększenie nośności podłoża i likwidacja ryzyka wystąpienia wysadzin,
 • trwałość – ulepszanie gruntów słabych, przede wszystkim przewilgoconych i spoistych (gliny, iły), o niskiej nośności w celu poprawy zagęszczalności i nośności bez konieczności wymiany gruntu,
 • oszczędność – oszczędność czasu i sprzętu, umożliwiająca wykonywanie dalszych prac bez konieczności wstrzymywania kolejnego etapu (efekt jest natychmiastowy),
 • odporność – osuszanie gleb wilgotnych i odporność na działanie wody oraz mrozu.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone w procesie wypału kamienia wapiennego oraz dodatki mineralne o właściwościach pucolanowych.

  Zastosowanie:

 • ulepszanie gruntów spoistych i umożliwienie wykorzystania rodzimego podłoża pod budowę nasypów, platform, nasypów kolejowych, podbudów nawierzchni drogowych,
 • stabilizacja gruntów spoistych (Clavical Pure) oraz niespoistych (Clavical Plus),,
 • warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej w technologii mieszanek stabilizowanych hydraulicznie,
 • warstwa ulepszonego podłoża nawierzchni KR1-KR7 zapewniająca ochronę przed słabymi podłożami naturalnymi,
 • budowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
 • odkwaszanie gruntów piaszczystych w celu ich dalszej stabilizacji cementem,
 • ulepszanie pęczniejących popiołów lotnych.

Budownictwo inżynieryjne

Stoneway

Stoneway to prosta i szeroka droga do sukcesu. Postaw na nasz produkt i buduj szybciej, sprawniej i skuteczniej.

Mix

Stoneway Mix – kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie mieszanek do warstw podłoża ulepszonego oraz podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wapień: 0/31.5 f9, 0/31.5 f12 U, 0/63, 20/45. Bazalt: bazaltowo-tufowe: 0/31,5 i 0/63 i bazaltowe: 31,5/63.

Asphalt

Stoneway Asphalt – kruszywa oraz wypełniacz dodany do mieszanek bitumicznych Wapień dewoński: 0/2, 0/4, 2/8, 8/16, 16/22. Bazalt: 0/2, 0/5, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22. Wypełniacz dodany.

Improve

Stoneway Improve – kamień do robót geotechniczny oraz hydrotechnicznych. Wapień: 40/80, 80/150. Bazalt: 80/150.

Stoneway to prosta i szeroka droga do sukcesu. Postaw na nasz produkt i buduj szybciej, sprawniej i skuteczniej.

  Główne korzyści:

 • optymalizacja receptur mieszanek bitumicznych dzięki zastosowaniu kruszyw bazaltowych (górna warstwa) oraz kruszyw wapiennych dewońskich (warstwa wiążąca i podbudowy),
 • kompleksowa oferta dla drogownictwa dla każdej warstwy nawierzchni oraz kategorii ruchu KR5-KR7,
 • oferowanie rozwiązań specjalistycznych na terenie całego kraju: mączka wapienna, spoiwo hydrauliczne i wapno do stabilizacji gruntu Clavical,
 • możliwość wtórnego wykorzystania pyłów wapiennych przy produkcji mieszanek bitumicznych jako wypełniacza bez ryzyka utraty stabilności MMA,
 • wsparcie techniczne oraz oferowanie gotowych rozwiązań dla nawierzchni oraz podłoża.

  Surowiec:

 • kruszywo naturalne wapienne z okresu dewońskiego oraz kruszywo bazaltowe.

  Zastosowanie:

   Kruszywa grube

  • podbudowa z betonu asfaltowego KR1-KR7,
  • warstwy wiążące, wyrównawcze i wzmacniające z betonu asfaltowego KR1-KR7,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego KR-KR4 (wapień dewoński), KR5-KR7 (bazalt),
  • warstwy ścieralne z mieszanki SMA i BBTM KR-KR4 (wapień dewoński), KR5-KR7 (bazalt),
  • warstwy wiążące i ścieralne z asfaltu lanego KR1-KR7.

   Kruszywa o ciągłym uziarnieniu

  • podbudowa zasadnicza oraz pomocnicza stabilizowana mechanicznie KR1-KR7,
  • podbudowa stabilizowana cementem KR1-KR7,
  • warstwy podłoża ulepszonego: warstwa mrozoochronna oraz filtracyjna.

   Kamień hydrotechniczny

  • zabezpieczenie skarp i zboczy,
  • wypełnienie gabionów oraz materacy gabionowych,
  • obwałowania przeciwpowodziowe (szczególności w procesie uszczelniania),
  • zabezpieczenia filarów mostów i przyczółków mostowych.

Budownictwo inżynieryjne

Strongbet

Mosty łączą nie tylko brzegi, ale przede wszystkim ludzi. Dobry most musi być stabilny, wytrzymały i bezpieczny. Taki właśnie most zbudujesz ze Strongbet!

Basic

Strongbet Basic – kruszywa do betonu towarowego i prefabrykacji w budownictwie ogólnym. Dostępne frakcje: kruszywa 0/4, 2/8, 8/16, 16/22, 0/31.5, kruszywo wypełniające (mączka wapienna).

Horizon

Strongbet Horizon – kruszywa do produkcji betonu wysokiej wytrzymałości, w stosunku do których są określone bardzo restrykcyjne parametry jakościowe m.in. do betonów mostowych oraz prefabrykacji ciężkiej. Dostępne frakcje kruszywa 2/8, 8/16, 16/22.

Mosty łączą nie tylko brzegi, ale przede wszystkim ludzi. Dobry most musi być stabilny, wytrzymały i bezpieczny. Taki właśnie most zbudujesz ze Strongbet!

  Główne korzyści:

 • możliwość produkcji betonów wysokich klas wytrzymałościowych m.in. C30/37, C40/45, C50/60, a nawet wyższych,
 • uzyskanie klasy mrozoodporności betonu F200 i F300 poprzez m.in. stosowanie kruszywa bazaltowego oraz wapiennego dewońskiego o bardzo niskiej nasiąkliwości (~1%) oraz wysokiej mrozoodporności w wodzie (~1%) i w soli (~2%),
 • spełnienie wymagań stawianym kruszywom do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach mostowych wg WWiORB M-13.01.00 (wapień dewoński),
 • spełnienie wymagań stawianym kruszywom do betonowej nawierzchni drogowej wg WWiORB D-05.03.04 (warstwa dolna: wapień dewoński, warstwa górna: bazalt),
 • lepsza urabialność mieszanki betonowej oraz wyższe parametry wytrzymałościowe dzięki właściwościom mechanicznym skały i bardzo dobrej kubiczności,
 • wzmocnienie i uszczelnienie warstwy kontaktowej zaczyn–kruszywo dzięki zawartości węglanu wapnia w kruszywie wapiennym.

  Surowiec:

 • kruszywo naturalne wapienne z okresu dewońskiego oraz kruszywo bazaltowe.

  Zastosowanie:

 • beton mostowy,
 • beton konstrukcyjny,
 • beton na nawierzchnie drogowe,
 • beton na lotniskowe nawierzchnie drogowe,
 • beton architektoniczny,
 • masywne elementy betonowe,
 • beton hydrotechniczny,
 • wielkogabarytowe elementy prefabrykowane m.in. belki mostowe, przepusty drogowe.

Ochrona środowiska

Aqualime

Proces uzdatniania wody pitnej wymaga wapna najwyżej jakości – tu stawką jest ludzkie zdrowie. Wybierz dobrze – postaw na Aqualime.

  Główne korzyści:

 • poprawia właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleb;
 • szybko i skutecznie obniża kwasowość gleby (ph)trwale zwiększa nośność podłoża i likwiduje ryzyko wystąpienia wysadzin;
 • posiada pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa;

  Surowiec:

 • wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia;
 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach.

  Zastosowanie:

 • Oczyszczanie wody pitnej.

Ochrona środowiska

Purelime

Oczyszczanie spalin, produkcja energii elektrycznej, ochrona powietrza – tylko jeden produkt i aż tyle pozytywnych efektów. Z Purelime to możliwe.

  Główne korzyści:

 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw;
 • wspiera proces wytwarzania czystej energii elektrycznej i cieplnej;
 • naturalny, zdrowy i ekologiczny.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;
 • wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia;
 • mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

  Zastosowanie:

 • oczyszczanie gazów spalinowych, przemysł energetyczny, spalarnie odpadów komunalnych.

Ochrona środowiska

Sanitlime

Oczyszczanie ścieków i neutralizacja osadów pościekowych za pomocą wapna jest najskuteczniejszą i najkorzystniejszą ekonomicznie metodą. Chcesz się o tym przekonać? Wybierz Sanitlime!

  Główne korzyści:

 • osusza osady i zmniejsza ich objętość;
 • eliminuje wirusy, bakterie i inne patogeny w osadach ściekowych;
 • hamuje procesy gnilne.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;
 • wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia.

  Zastosowanie:

 • neutralizacja ścieków i osadów.

Rolnictwo

Agrobielik

Chcesz mieć dobre, wysokie i zdrowe plony? Dążysz do poprawy jakości gleby? Oczekujesz rozwiązania, który zadziała szybko i skutecznie? Wybierz nasz flagowy produkt dedykowany rolnictwu – Agrobielik.

  Główne korzyści:

 • poprawia właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleb;
 • szybko i skutecznie obniża kwasowość gleby (ph)trwale zwiększa nośność podłoża i likwiduje ryzyko wystąpienia wysadzin;
 • posiada pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

  Surowiec:

 • Wapno nawozowe w formie tlenkowej produkowane jest w procesie wypału i obróbki mechanicznej wyselekcjonowanych złóż skał.

  Zastosowanie:

 • Nawóz wapniowy (zwłaszcza dla gleb ciężkich i zbitych).

Budownictwo

Domcalc

Czy w budownictwie można połączyć lekkość z wysoką trwałością i wytrzymałością? Domcalc zdecydowanie to potwierdza. Dzięki swojej najwyższej jakości zyskał już zaufanie tysięcy klientów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

  Główne korzyści:

 • posiada optymalną temperaturę i czas gaszenia dostosowany do potrzeb klienta;
 • cechuje się wysoką zawartością wapna czynnego, co pozwala na uzyskanie wysokiej wytrzymałościtrwale zwiększa nośność podłoża i likwiduje ryzyko wystąpienia wysadzin;
 • charakteryzuje się wysoką stałością parametrów użytkowych.

  Surowiec:

 • Wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach.

  Zastosowanie:

 • Produkcja betonu komórkowego i cegieł silikatowych, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Budownictwo

Domplast

Chcesz tworzyć budowle, które przetrwają wieki? Postaw na Domplast – z tym produktem chce się budować!

  Główne korzyści:

 • posiada właściwości grzybobójcze, pleśniobójcze i absorbujące wodę;
 • charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością;
 • może być używany w tynkach tradycyjnych w budownictwie przyjaznym dla alergików.

  Surowiec:

 • wapno palone mielone, które jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego w bryłach;
 • wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia;
 • mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

  Zastosowanie:

 • chemia budowlana, zaprawy murarskie i tynkarskie, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, sektor DIY.

Budownictwo

Bielik

Skorzystaj z produktu, który zdobył uznanie zarówno branżowych ekspertów, jak również wielu naszych klientów. Postaw na wydajność, estetykę i trwałość na lata.

  Główne korzyści:

 • posiada właściwości grzybobójcze, pleśniobójcze,
 • właściwe położenie tynku gwarantuje uzyskanie właściwości pompy wodnej, absorbując nadmiar wilgoci,
 • charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością,
 • może być używany w tynkach tradycyjnych w budownictwie przyjaznym dla alergików,
 • produkt na bazie naturalnego kamienia wapiennego bez dodatku produktów odpadowych sektora energetycznego (popioły, reagips).

  Surowiec:

 • Wapno palone gaszone (hydratyzowane) otrzymywane w reakcji gaszenia wapna palonego, a konkretnie reakcji tlenku wapnia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek wapnia.

  Zastosowanie:

 • Zaprawy murarskie i tynkarskie, budownictwo jedno- i wielorodzinne, ogrodnictwo, chłodnie owoców, sektor DIY.

Biuro obsługi klienta

Dla mediów

Dla lokalnych społeczności

 • Trzuskawica S.A.
 • Sitkówka 24
 • 26-052 Nowiny
 • Polska

Interesująca oferta?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Kontakt

Prezentacja dostępna na urządzeniach desktopowych.